• Post author:
  • Post published:November 10, 2023
  • Post category:Peraturan KPU
  • Reading time:2 mins read

Peraturan Komisi ini diatur mengenai syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah.

Download Attachments